Στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται διαδικασίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής μηχανημάτων.