Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από τράκτορες και γερανούς 3αξονικούς και 4αξονικούς. Με δυνατότητα έλξης έως και 250 τόνους χωρίς συνδυασμό και πάνω από 400 τόνους σε συνδυασμό, και ανυψωτική ικανότητα έως τα 60m μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε απαιτητική μεταφορά.
Η εταιρεία μας έχει στην κατοχή της περισσότερα από 10 επικαθήμενα που με διαφορετικές δυνατότητες το καθένα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της διαδρομής και του εκάστοτε φορτίου, μπορεί να καλύψει κάθε ζήτηση μεταφοράς.
Αναλυτικότερα :
Οχήματα

 

Σκαριφήματα

Picture1

Picture2

Picture3

Picture4

Picture5

Picture6

Picture7

Picture8

Picture9

Picture10

Picture11

Picture12

Picture13

Picture14

Picture15

Picture16